Information till medlemmar

Trivselregler

Här finns våra trivselregler.

Vad är en bostadsrätt?

Här förklaras vad en bostadsrätt är och vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Bra att veta

Här finns information gällande vårt boende.