Mäklarinformation

real-estate-broker-assistant

 

BRF Ginsten består av 130 lägenheter fördelade enligt följande.
19 st friliggande huskroppar inklusive kvartershuset.

30 st 2 rum o kök, 44 st 3 rum o kök, 56 st 4 rum o kök 
130 st Garage, ett till varje lägenhet.
1 st kvartershus

 

Månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten, Internet 500/500 Mbit och TV-paketet "Telia Lagom".

Byggnadsår: 1980 - 1981

Uppvärmning: Fjärrvärme

Fönster: 3-glas från 2008

Planerad renovering 2022: Balkonger och samtliga pergola

Förvaltning: HSB

Äkta förening: BRF Ginsten är klassad som en äkta bostadsrättsförening.

Delat ägandeskap: Styrelsen beslutar i frågan från fall till fall.

Överlåtelse: Administrationen vid överlåtelse handläggs av HSB kontoret som nås på 077-110 10 30 .
Den som övertar en bostadsrättslägenhet tar också över det fulla ansvaret för de ombyggnader och installationer som alla tidigare innehavare har gjort.

Föreningslokaler: Föreningen har ett kvartershus som innehåller, tvättstuga, föreningslokal, bastu, ett hobbyrum och pingislokal. Kolonilotter hyrs ut enligt kölista.

Förråd: Barnvagns- och cykelförråd finns på området. Extra förråd finns och hyrs ut enligt kölista.

Tvättstugor: Två tvättstugor finns i kvartershuset. Utrustningen byts ut kontinuerligt och håller hög standard. Digitalt bokningssystem.

Parkering: Fri parkering för boende med boendekort, gällande regler för parkeringsplatser finns uppsatt vid infart till området.

Garage: Till varje lägenhet hör det ett garage med en kostnad på 600:- i månaden utöver månadsavgiften.

TV: Telia Lagom med 24 kanaler via fiber ingår i månadsavgiften.

Bredband: Fiber från Telia, 500/500 Mbit ingår i månadsavgiften.

Telefoni: IP telefoni.

Grovsopor: För återvinning av skrymmande och miljöfarligt avfall etc. hänvisar vi till Holmagärde återvinningscentral på Blästergatan 7.

Följande skall säljaren överlämna vid försäljning!

Tre parkeringstillstånd.

En fjärrkontroll och en nödnyckel till garageport.

En nyckel till eluttag på garagegavel (om nyckel kvitterats ut)

Ett VIVAB återvinningskort.

Tre brickor (till miljöhus, cykelförråd, kvartershus och tvättstuga)

En bredbandsrouter och en IPTV-mottagare.

Den som flyttar måste kontakta Telia och avaktivera alla sina tecknade tjänster,
och den som flyttar in måste kontakta Telia för att aktivera önskade tjänster.  
Telia Kundtjänst nås på 90 200

Föreningen skulle verkligen uppskatta om Ni som mäklare kan vara vänliga och be nya medlemmar att ta del av informationen på vår hemsida.