Bra att veta

infoBRF Ginsten

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med alla medlemmar äger fastigheten. Detta innebär att alla medlemmar har en solidarisk skyldighet att tillsammans dela på kostnader, delta i städdagar osv.
Inför en föreningsstämma sker kallelse, med dagordning, genom information på hemsidan och kallelse i brevlådan. Styrelsen utses varje år vid föreningsstämman, och stämman överlämnar då uppdraget till styrelsen att besluta i de frågor som inte enligt föreningens stadgar, ska beslutas på ordinarie eller extra föreningsstämma. Styrelsen sköter alltså det löpande arbetet mellan stämmorna. Uppdraget och ansvaret är att förvalta och utveckla föreningen.

Utöver de styrelsemedlemmar som utses av stämman kan styrelsen sätta samman och arvodera arbetsgrupper eller projektgrupper för olika ändamål.
Styrelsen tar gärna emot förslag till förändringar och åtgärder som på olika sätt kan bidra till ökad trivsel, förbättringar och ekonomiska fördelar för föreningen och för medlemmarna. För att styrelsen ska kunna behandla ett förslag måste det komma in skriftligt.

Lämna ditt förslag i brevlådan i kvartershuset eller skicka det med E-post. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligtvis i april / maj, där senaste bokslut och aktuella ärenden tas upp. Här har du möjlighet att komma med förslag och synpunkter som tas upp på föreningsstämman, via en motion.

Motionsrätt
Enligt § 17 i stadgarna: Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma,
skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.
Skrivelsen måste vara undertecknad med namn och adress för att kunna behandlas.

Föreningslokalen
I kvartershuset finns en lokal som kan hyras av boende på Tors Gränd för fest och sammankomster, lokalen bokas med bokningssystemet vid tvättstugan.

Kostnaden för ett dygn är 300:- Hyresgästen är alltid skyldig att ersätta uppkomna skador.
Boende i ett eller flera hus som ordnar gårdsfest eller vill ha annat möte i lokalen behöver inte betala hyra.
Lokalen måste alltid städas enligt anvisningarna av de som nyttjat den.

Bastu
Det finns en bastu i kvartershuset. Bastun är uppvärmd enligt följande schema,

Herrar tisdagar och fredagar 16:00 – 20:00.
Damer onsdagar och lördagar 16:00 – 20:00.

Övrig tid kan bastun hyras för 100:- i tre timmar, bastun bokas med bokningssystemet vid tvättstugan.
Kontrollera termostaten så att du får rätt temperatur. Nyckelbricka används till bastun.

Bollplan
Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

Boule
Boulebana finns i anslutning till bollplanen vid kvartershuset. Skötsel av banan åligger användarna.

Bordtennis och Hobbyrum
I kvartershusets källare finns ett bordtennisbord, det finns även ett biljardbord i det inre rummet.
I källaren finns även ett separat hobbyrum där går det att snickra och måla.Den som utnyttjar lokalen ansvarar för ordning och städning.
Det får vistas max 10 personer samtidigt i källarlokalen.

Kolonilotter
Odlingslotter finns på grönområdet mot Brages gränd.
Kontakta Roland Johansson på TG 105 för information och bokning.

Cykelförråd
De gemensamma förråden är avsedda för cyklar som används regelbundet av de boende. Det är ont om plats i förråden.
Därför ska inte cyklar som inte används eller är trasiga förvaras här.

Extra förråd
Det finns ett fåtal extra förråd som boende kan hyra, dessa administreras av HSB-kontoret se kontaktuppgifter nedan.

Internet, Telefon och TV via Telia.
Internet 500/500 MBit och TV-paketet Telia Lagom finns tillgängligt i samtliga lägenheter

Telefoni: IP telefoni eller analog telefoni möjlig, detta tecknas via separat abonnemang.

Den som flyttar måste kontakta Telia och avaktivera sina tecknade tjänster,
och den som flyttar in måste kontakta Telia för att aktivera önskade tjänster.

En bredbandsrouter och en TV-mottagare tillhör varje lägenhet.

Telia Kundtjänst nås på 90 200

 

Motorcykel

För dig som har MC / EU moped finns ett MC-garage med plats till ca åtta st MC / Mopeder, hör med HSB-kontoret om det finns plats kvar

Överlåtelse
Administrationen vid överlåtelse handläggs av HSB kontoret. Den som övertar en bostadsrättslägenhet tar också över det fulla ansvaret för de ombyggnader och installationer som alla tidigare innehavare har gjort.

HSB kontoret
Besöksadress, Susvindsvägen 8, Varberg
Telefon 077-110 10 30

Försäkring
Vi har bytt försäkringsbolag till Länsförsäkringar Halland fr o m 2013-01-01 genom en gemensamt upphandlad försäkring via HSB i Halland. I försäkringen ingår bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter, vilket innebär att man inte behöver ha med ”bostadrättstillägg” som ett tillägg till hemförsäkringen.
Självrisk tillkommer. Vårt försäkringsnummer är 3021148, som anges vid eventuell skadeanmälan.

Vid akut större skada görs skadeanmälan på icke kontorstid till Länsförsäkringar Larmcentral på 020-59 00 00.

Sanering och ohyresbekämpning sköts av Anticimex, denna försäkringen gäller utan självrisk.
Lägenhetsinnehavaren kan ringa direkt till Anticimex på 035 - 299 57 00.
Som avtalsobjekt uppger man BRF Ginsten och sina egna kontaktuppgifter så hör tekniker av sig så snart som möjligt.

Färg på fasad
Fasad gul, har kulör S 1020-Y20R fabrikat Bestå täckfärg
Fasad grå, har kulör Mont Blance* fabrikat Bestå täckfärg
*byte från B-bas Ti YO 62,50 RO 5,00 SV 22,50
Bas A Burkstorlek 10,0 l
313 Tonad vit.
Färgen köps på Colorama i Varberg

Styrelsen
I en bostadsrättsförening är det de boende själva som genom sin valda styrelse bestämmer om boendet och årsavgiftens storlek. På årsstämman kan du framföra dina synpunkter samt delta i valet av den styrelse som mellan stämmorna ansvarar för förvaltning, drift av bostadshusen, utemiljön och de gemensamma anläggningarna. Om du önskar få en fråga behandlad av styrelsen, lämna den skriftligen i brevlådan vid expeditionen i kvartershuset, undertecknad med namn och adress eller via E-post. Information om vilka som ingår i styrelsen finns på hemsidan. Vårt informationsblad ”Tors Grändbladet” distribueras 4 ggr/år.